Ovakent Tarihçesi

Boğazlıyan ilçe merkezine 17 km mesafede bulunan Ovakent Kasabası toplam 450 haneli 1922 nüfusludur. Yerleşim Yeri düzlük üzerine kurulu olan kasaba Boğazlıyan İlçesinin güneyinde Boğazlıyan/Kayseri devlet karayolunun 10. km'sinde, 7 km içeride doğusunda yerleşmiştir. Kasabanın doğusunda Yazıçepni Köyü, güneyinde Kurşunlu Dağı, Ayrı Dağı ve Kuba Dağı, güney batısında Aşağı Hasinli Köyü, batısında Boğazlıyan/Kayseri karayolu, kuzeyinde Keklicek Dağı, Topak Tepe ve Kurtini Tepesi yer almaktadır. Kasabanın belli başlı akarsuyu yoktur. Ancak kasabanın doğusunda Ahmet çavuş adıyla ve Hasan Ağa adı ile anılan kaynak suları vardır. Kasabanın takriben 250 yıl kadar önce, şimdiki Camiikebir Mahallesi civarinda kurulduğu sanılmaktadır. Boğazlıyan ilçesinde derebeyliğini sürdüren Çapanoğulları hanedanlığı sırasında (1750), çevre köylerin Boğazlıyan İlçesi'ne bağlı olduğu tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır ve bu durum karşısında kasabanın; bu dönemde köy statüsünde ilçeye bağlı olduğu sanılmaktadır. Kasaba bugünkü kuruluş yerine gelinceye kadar birkaç yer değiştirmiştir. İlk kuruluş yeri Bostanlı mevkiidir. Daha sonra Bağlarönü'nde kurulduğu buradaki mezar taşlarından anlaşılmaktadır. Daha sonra ise bugünkü Cami-i Kebir'de kurulmuştur. Burada kurulmasının başlıca nedeni ise topografik (yer şekilleri) olarak düz ve çevresine göre alçak bir saha olmasıdır. Bunun yanında yer altı su kaynakları bakımından zengin olması ve ulaşımında kolayca sağlanabilmesi etkili olmuştur. Köy halkını oluşturan insanlar değişik yörelerden gelerek buraya yerleşmişlerdir. Köyü oluşturan halkın büyük kısmı Kayseri'nin Erkilet ilçesinden gelmişler. Yine Türkmen aşiretlerinden gelenler doğudan özellikle Erzurum ve çevresinden gelenlerle yakın köylerden (Fehimli, Yemliha, Eski Ömerler gibi) gelenler burada Horan köyünü kurmuşlardır. Horan ismi buranın kasaba oluncaya, yani 1966 yılına kadar devam etmiştir. Eski adı HORAN olan köyün adı 1966 yılında kasaba olması ile birlikte Ovakent Kasabası olarak değiştirilmiştir. Kasabaya Ovakent denilmesinin nedeni arazinin düzlük olması yani kasabanın bir ova üzerinde kurulması bu ismi almasına neden olmuştur. Kasaba günümüzde Camiikebir Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ve Mevlana Mahallelerinden oluşmaktadır. Kasabanın başlıca geçim kaynağı tarımdır. Köyde yetişen en önemli ürünler buğday, arpa, şeker pancarıdır. Hayvancılık genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmaktadır. Hayvancılık olarak koyun ve inek yetiştirilmektedir. Ovakent Kasabasında Taşıma Merkezi olan 15 Derslikli Ovakent Atatürk İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Kasaba okulunda bilgi teknolojisi sınıfı, internet bağlantısı ve 15+1 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca kasabada bir ortaöğretim Kurumu bulunmaktadır. Kasaba yolu asfalt olup İçme suyu Belediye Şebekesinden temin edilmektedir. Kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Sağlık evi bulunan kasabada sağlık hizmetleri Ovakent Sağlık Ocağı ve İlçe merkezinde bulunan sağlık kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca beldemizde Halk Kütüphanesi, İlk Öğretim ve Orta Öğretim Okulu (Lise) bulunmaktadır. Beldedeki kamu kuruluşlarında internet bağlantısı bulunmaktadır Kasabada özel ağaçlandırma alanları bulunmamakla birlikte belediye vatandaş işbirliği ile ağaçlandırılma çalışması yapılan Kel Dağı mevkiinde ve Kurşunlu Mevkiinde ağaçlandırma sahası bulunmaktadır.